İNSAN

İnsan kimdir? Dünyada oluş nedeni? Allah Teala’ya olan Kuluk görevi!?

17:33:20 | 2020-06-14
Fatma Dasberg
Fatma Dasberg       Fatma@dasberg.de

İnsan Mükkerem bir varlıktır. Allah Teala onu ahsen-i takvimde yaratmıştır. En güzel sureti vermiştir.

Insan düşünebilen, sorgulayabilen en güzel suretle yaratılmış diğer varlıklardan üstün olandır.

Kainatı var eden Allah Teala yeryüzünü insanın emrine vermiş onu yeryüzüne halife kılmıştır.

Allahu Teala Kur’an‘da : ‘‘ Nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzüne halife kıldık ‘‘ buyurmuştur. ( Yunus süresi 14 )

 

Kul olan kişi yaşamını, yaşam tarzını kul olduğunu ifade ettiği Allah Teala’nın istediği gibi düzenler.

Allahın yeryüzünde uyğulanmasını istediği işleri uygulama konusunda Peygamberler ve onların yolundan giden her insan halife konumundadır.

Kulluk vazifesini üstlenmiş her şuurlu insan yeryüzünde tüm insanların Can, Din, Mal, Nesil ve akıl emniyetini sağlamak için çalışmalıdır.

 

İnsan‘ın emaneti yüklenmesi (Ahzap süresi 72) şöyle geçmektedir : Biz emaneti göklere yere ve dağlara teklif ettik ama onlar bunu yüklenmek istemediler ondan korktular da onu insan yüklendi ‘‘

 

Pekiyi neydi insanın yüklendigi bu emanet?

Dini, İnsana ihsan edilen her türlü nimet ve Akıl

Bu emaneti yüklenmekle insan sorumlu tutulmuştur ve imtihanı böylece başlamış olmaktadır.

 

Dünya bir oyun yeri değidir,boşunada yaratılmadı . 

Oyun ve eğlence yaşadığımız hayattır,oyuna gelmeyelim oyuna dalmayalım. 

 

Allah‘a kul Peygambere ümmet olma dileğimle ,

Selam ve Dua ile 

 

Fatma Dasberg
ETİKET :   İnsan Allah Kul

Tümü