İslamda Hoşgörülü olmak

Hoşgörü kelimesi arapça kökünden gelen ‘’ semaha’’ müsahama affetmek,bağışlamak anlamına gelir.Türkçedeki karşılığı hoşgörülü olan bu kelime batı dilinde tolarans olarak kullanılır.

17:10:23 | 2020-12-14
Fatma Dasberg
Fatma Dasberg       Fatma@dasberg.de

Hoşgörü kelimesi arapça kökünden gelen ‘’ semaha’’ müsahama affetmek,bağışlamak anlamına gelir.Türkçedeki karşılığı hoşgörülü olan bu kelime batı dilinde tolarans olarak kullanılır.

Müsamaha bir terim olarak, olgun ve iyi niyet sahibi kimselerin çevresinde bulunan herkese ayırım yapmadan uyguladıkları anlayışlı ve yumuşak davranıştır.

 

İslâm dini, insanların birbirlerine kardeşçe davranmalarını, aralarında derin bir muhabbetin olmasını ister ve bu durum imanın kemale erişmesi için şarttır. Çünkü İslam dini birlik ve beraberliğe çok büyük önem vermiştir. Affetmek ve hoş görmek insana asla bir şey kaybettirmez, bilakis Allah katında ve aklıselim olan insanların nazarında değerini arttırır. Hoşgörü, huzurlu bir toplum hayatının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Aynı toplum içinde yaşayan insanların birbirlerine karşı her zaman sevgi, saygı, hoşgörü ve müsamaha prensibine göre hareket etmeleri önemlidir.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “…Af sebebiyle Allah bir kulun ancak şerefini artırır. Bir kimse Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir.”

(Müslim, Birr, 19.)

 

Hz. Peygamberin (s.a.v) hayatı boyunca insanlara karşı davranışlarındaki en temel düşüncelerden birisi hoşgörü olmuştur. O, “Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et.”( Nahl, 125.) 

Ayeti ışığında insanlara hoşgörülü yaklaşarak dini tebliğ etmiştir. Bu davete karşı insanların sert, katı ve kaba olmaları Onu bu ilkeden vazgeçirmemiştir. Taif seferi sırasında Hz. Peygamber’e karşı yapılan çirkin saldırı karşısında Onun affedici tutumu ve bu kavmin helakıne değil de ıslahına dua etmesi güzel bir örnektir.

 

Allah'ın emrine saygı ve yaratıklara merhamet, yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmek İslâm'ın esaslarından birisidir. Hz. Peygamber tüm münasebetlerinde akılcı ve ölçülü olmayı, düşmanlık yerine dostluk ve sevgi bağlarının kurulmasını, öfke, hiddet, intikam veya öç yerine hilmi (huy, tabiat yumuşaklığı), kötülük yerine ihsanı ön plana çıkarmıştır. 

 

Dinimiz, İslam tebliğini engelleyenlere, İslâm devletine açıktan düşmanlık yapanlara, Müslümanları birbirine düşürenleri hoşgörmemiştir.

 

Yaratılanı Hoş gör ,Yaradan’dan ötürü.

                         -Yunus Emre 

 

Selam ve Dua ile 
ETİKET :   İslam Dua Peygamber

Tümü