KADINLARLA İYİ GEÇİNİN."

(Nisa-19) Her insan en temel hakları ile doğar. İnsan akıllı, sorumluluk sahibi ve en şerefli varlık olmakla Allah katında özel bir değere sahiptir.

18:42:49 | 2020-06-18
Özcan Nazlı
Özcan Nazlı       ozcannazli024@gmail.com

Elbette insanoğlunun erkek ve kadın olarak farklı niteliklerde yaratılmasında sayısız hikmetler vardır.

Kadın ve erkek, insan olma itibariyle aynı şerefi paylaşır, kul olma itibariyle de aynı sorumluluğu üstlenir. Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamak, dünyada iyilik, adalet ve merhametin yayılması, kötülük, zulüm ve haksızlığın önlenmesi için çalışmak hem kadının hem de erkeğin vazifesidir. Nitekim yüce Rabbimiz: "Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar."(Nisa-124)

Bugün insanlık her konuda olduğu gibi, kadın konusunda da çetin bir imtihandan geçiyor. Erkek olsun kadın olsun her doğan insan günahsız olarak doğar, sonradan işlediği fiiler sebebiyle sorumlu tutulur.

Kur'an'ı Kerim'de gerek yaratılış gerek hak ve sorumluluk yönünden erkeklerle eşit olan bir kadın portresi çizilmektedir. Öte yandan Kur'an'ı Kerim'de, farklı fizyolojik ve psikolojik yapıya sahip olan kadın ve erkekten biri diğerinden daha üstün tutulmak yerine birbirinin tamamlayıcısı kabul edilmiştir.(Bakara-187). Kadın, Allah'ın kulu olması bakımından erkekle eşit seviyededir. İlke olarak insanların en değerlisi "Takvada en üstün olanıdır." (Hucûrat-13)

Kur'an'ı Kerim'de Ahzap sûresinin 35. ayetinde kadın ve erkeği birlikte muhatap alması oldukça dikkat çekicidir: "Müslüman erkeklerle müslüman kadınlara, mü'min erkeklerle mü'min kadınlara, sadık erkeklerle sadık kadınlara, sabırlı erkeklerle sabırlı kadınlara, Allah'tan hakkıyla korkan erkeklerle Allah'tan hakkıyla korkan kadınlara, iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan kadınlara, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlara şüphesiz ki Allah onların hepsine mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır."

İslam hukukuna göre hayat hakkı, kanun önünde eşitlik ve adaletle muamele görme hakkı, mesken dokunulmazlığı, şeref ve onurunun korunması, inanç ve düşünce hürriyeti, evlenme ve aile kurma hakkı, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı, geçim teminatı gibi temel haklar bakımından kadınla erkek arasında fark bulunmamaktadır.(Ali Bardakoğlu, Günlük yaşayış, kadın maddesi)

"Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri, kadınların da kazandıklarından nasipleri vardır." (Nisa-32)

Peygamber efendimiz: "Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır." (İbn-i mace,nikah,50) buyurmuş, ayrı kadınların şiddete maruz kalmamalarını da önemle vurgulamıştır.

Allah'ım! Evlerimize huzur mutluluk ve bereket ihsan eyle!

Selam ve dua ile hayırlı cumalar diliyorum.

 
ETİKET :   Kadın Hak

Tümü