Kibir ve Takva

Kibir, Allah’ın hiç sevmediği ve şiddetle yasakladığı büyük günahlardan biridir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Kibirlenip de insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman 31/18) “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!” (İsrâ 17/37)

11:24:02 | 2020-10-08
Fatma Dasberg
Fatma Dasberg       Fatma@dasberg.de

Kibir, Allah’ın hiç sevmediği ve şiddetle yasakladığı büyük günahlardan biridir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Kibirlenip de insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman 31/18)

“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!” (İsrâ 17/37)

 

Kibir insanları küçük görmek ve Hakkı kabul etmemektir.Kibir bir ruhi hastalıktır.

Kibir, bir müslümanda bulunmaması gereken, tevhid ehline yakışmayan en kötü huylardandır. Kula kibir değil kulluk yakışır.

Kibir iki kısma ayrılır ‘’açık ve gizli ‘’ açık olan kibir organlardan sadır ( göğüs )olan kibir gizli olan ise nefiste olan bir huydur.

 

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) kibri kötülemiştir. Kibrin zıddı olan güzel ahlâkı ve tevazuyu ise övmüştür: “Allah Azze ve Celle bana şöyle vahyetti:

Mütevazi olun, alçak gönüllü olun, öyle ki biriniz diğerine karşı üstünlük taslamasın.

” Bir diğer hadiste ise şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ sizlerden Câhiliye kibrini temizledi. Artık bütün insanlar ya müttaki bir mümindir yahut bedbaht bir fâcirdir. İnsanların hepsi Hz. Âdem’in evlatlarıdır. Âdem ise topraktan yaratılmıştır.”

 

Neticede hepimiz insanız ve aramızda üstünlük sadece takva iledir. Rabbimiz birdir, ilk babamız Âdem aleyhisselâm da birdir. Onun çocuklarının bugün değişik milletlere, ırklara ayrılması hakikati değiştirmez. Allah katında üstünlük yalnız takva’dır.

 

Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede:

“…Sizin Allah katında en değerliniz, takvâ bakımından en üstün olanınızdır…” (el-Hucurât, 13)

Takvâ  mü’minin, Allâh’ın hıfz u emânına sığınarak, âhirette kendisine zarar ve elem verecek şeylerden titizlikle korunması ve günahlardan sakınarak sâlih amellere sarılmasıdır.

Takva sahibi kimse farz ibadetlerini yaptıgı gibi haramların semtine bile yaklaşmaz ve her türlü şüphe taşıyan şeylerden uzak durur.

Bilgi sahibi olmadığı şeylerin peşine düşmez. Ruh terbiyesinin en önemli basamaklarındandır.

Takva kulun Rabbiyle arasındaki sevgiyi yıpratma korkusudur.O yakacak diye değil,sevmeyecek diye korkmaktır.

Çünkü yanmanın en büyüğü,onun sevmesinden mahrum olma kaygısıdır.

 

 

Kimdir “Takva sahibi?”

Uzaklaşandır.

Nelerden?

“Takva sahibi, kendisini;

 Allah’tan alıkoyan ve perdeleyen şeylerden uzaklaşan kişidir...”

 

Kuşeyrî (r.a.) Letâifü’l-İşârât, C:3-4, s. 1263

 

Selam ve Dua ile

Fatma Dasberg

 
ETİKET :   Allah Kibir Takva

Tümü