Ümmet

Yönelmek, kasetmek, öne geçmek,imam olmak anlamına gelir.

16:15:08 | 2020-07-26
Fatma Dasberg
Fatma Dasberg       Fatma@dasberg.de

İstilah manası ise: Kendilerine Peygamber gönderilmiş topluluk,kavim her kabileden bir grup insan, her canlı cinsi, bütün iyilikleri şahsında toplamış kişi ve kendisine uyulan önder.

Ümmet dedigimiz zaman sadece insan kast edilmiyor her topluluk anlamına gelmektedir. 

 

Hz. Peygamberin (s.a.s)’in muhatabı bütün İnsanlardı.

İnananlara icabet ümmeti inanmayanlara ise davet ümmeti olarak bakıyordu!!!

 

Kuran-ı Kerimde 64 yerde geçmektedir. 

"Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir; ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin" (dedik). (Enbiya Suresi 92)

 

‘’Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.’’( Âli İmrân Suresi 104 )

 

Tevhit inancında olan her insan ( müslüman ) ümmet bilincinde olması gerekir. Bizler Hz. Muhammedin (s.a.s ) yolunda giden ona tabii olan onun Ümmetiyiz.

Ümmet olmamız için birbirimizi sevmek ‘’ben’’ değilde ‘’ biz ‘’ olmalıyız. 

Allah’ın rızasını kazanmak için ırk,cins,renk,ve dil farkı gözetmeksizin bütün müslümanları kardeş bilmeliyiz.

Ancak birbirini Allah için seven yardım eden müslümanlar ‘’TEK’’ ümmet olabilir.

 

Tüm insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğu gibi dinde kardeş olmamız hasebiyle ümmete 

karşıda sorumluluklarımız vardır. İşte bu bilinç ümmet bilinçidir.

 

‘’Mümin kendi gözüyle bakan Ümmetin gözüyle gören kişidir’’

 

Pegamber Efendimiz (s.a.s) 

Olgun Müslüman toplumunun tasvirini şu şekilde buyurmuştur:

‘’Bir uzvundaki acıdan bütün uzuvları ızdırap duyduğu bir vücud’’
ETİKET :   Ümmet Müslüman İnsan

Tümü