Gençlerimizi uyuşturucu maddeden nasıl koruyacağız

İlçemizde hemen hemen her gün uyuşturucu madde ile alakalı olayların gün geçtikçe artması aileleri endişelendiriyor.

Gençlerimizi uyuşturucu maddeden nasıl koruyacağız

İlçemizde hemen hemen her gün uyuşturucu madde ile alakalı olayların gün geçtikçe artması aileleri endişelendiriyor. 

 

Konuyla ilgili olarak hiç bir kurum, kuruluş ve STK'lardan tepki ve açıklama gelmemesini bu durumu kabullenmek anlamına geldiğini düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar yüksek.

 

Ne yazık ki her geçen gün daha çok sayıda çocuğumuz, zararlı alışkanlıkların pençesine

düşüyor. Olumsuz kötü bir çevre bu alışkanlıkların kaynağıdır. Arkadaş çevresi bu

konuda önemli bir etken. Ama ailenin çocuğa olumsuz yaklaşımı, çocuğu bu çevre ve

arkadaş gruplarına itmektedir. Bu da giderek çocuğun çevre ve arkadaş gruplarına daha fazla önem vermesine ve bağlı olduğu grupla daha çok vakit geçirmesine, daha çok uymasını

beraberinde getirecektir. 

 

Çocuk aileden göremediği ilgiyi, alamadığı onayı ve yakınlığı arkadaş grubunda görünce, ister istemez bu gruba daha fazla önem verecektir. Eğer bu çevre ve arkadaş grubu zararlı işlerle meşgul ise, çocuklarda sigara, alkol, madde kullanma riski de yüksek olacaktır.

 

Çocuğun yaşamında, bedensel ve ruhsal gelişiminde aile tartışılmayacak derecede

önemlidir. 

Çocukların sigara, alkol ve madde gibi alışkanlıklardan uzak tutulmasında aile

belirleyicidir. Çocuğun aile ortamı , sosyal ve ruhsal gelişimi bağımlılık oluşumunda başat role sahiptir.

 

Çocukların ruhsal açıdan, güvene ihtiyaçları vardır . Güven hissi sağlıklı bir gelişim için en önemli unsurdur. Öncelik, çocuğun ailesinin sevgisinden emin olmasıdır.